Pankromatika

Pankromatika'nın programını kurgularken, görsel üretimin kültürden, dilin ihtimallerinden, edebiyattan, sanat tarihinden, politikadan, eleştiriden, tasarıdan ve bellekten ayrı olamayacağına inanarak, derin ve anlamlı düşünce süreçlerine imkan tanıyacak bir yapı kurmayı hedefledik.

Bu amaçla programda, farklı disiplinlerde çalışan alanında yetkin birçok isimle çalışmaya imkan tanıyan bir akış oluşturduk. İlk yılı Unutmak ve ikinci yılı Hatırlamak temalarıyla gerçekleşen ve sergi hazırlıkları devam eden programın Kaybetmek teması ile yola çıkacak üçüncü yılında, pek çok atölye takip edilebilecek. 

>> #3 Kaybetmek Programı
>> #2 Hatırlamak Progamı 
>> #1 Unutmak Programı