Pankromatika

İŞLEYİŞ 

Pankromatika sekiz aylık bir sürede gerçekleşir ve farklı Kavramsal Atölyeler ile Sanatçı Atölyesi Ziyaretlerinden oluşur. Kavramsal atölyelerin her biri haftada bir gün gerçekleşir; ortalama iki saatten oluşur ve dört, sekiz ya da on iki hafta sürer. 

Sanatçı Atölyesi Ziyaretleri ise hem sanatçıların hem de katılımcıların programları gözetilerek Pankromatika  sürecinde iki ya da üç haftada bir gerçekleşir. Ankara ve İstanbul’da gerçekleşen Atölye Ziyaretlerinde hafta sonları bir ya da iki sanatçının atölyesi ziyaret edilerek hem ziyaret edilen sanatçıların üretim pratiklerini kendilerinden dinleme fırsatı, hem de Pankromatika katılımcılarının portfolyalarını/projelerini sanatçılarla tartışma imkanı yaratılır. 

KATILIMCILAR

Programda iki farklı katılımcı grubu olacaktır:

İlk grup, tüm programı tamamlama taahhüdünde bulunan, bu kapsamda atölye ziyaretlerine  de katılıp işler üreterek Pankromatika’yı tamamlayacak olan çekirdek katılımcılardan oluşacaktır. Çekirdek Katılımcılar hafta içinde gerçekleşecek tüm kavramsal atölyelere katılmak zorundadır. Hafta sonu gerçekleşecek kavramsal atölyelere katılıp katılmamayı ise kendileri seçerler.

İkinci grup ise Pankromatika’da gerçekleşecek kavramsal atölyeleri dışarıdan takip edebilecek, yani yalnızca katılmak istedikleri dersler için önceden kayıt yaptırarak ücret ödeyecek olan izleyici katılımcılardan oluşur. İzleyici Katılımcılar iş üretmekle yükümlü olmayacak ve sanatçı atölyesi ziyaretlerine katılmayacaktır.
 

 

PROGRAM ÜCRETLERİ ve BAŞVURU
   
Pankromatika'nın iki farklı gruptaki katılımcıları için ücretlendirmeler ve katılım koşulları aşağıdaki gibidir:


>> Çekirdek katılımcılar için:

Öğrenciler için (Lise ve üniversite lisans öğrencilerini kapsar) 

Açık öğretim öğrencilerini kapsamamaktadır.
Toplam 2000 TL + KDV *

Yetişkinler için
Toplam 3000 TL + KDV *


* İstanbul ve Ankara'da gerçekleşecek olan stüdyo ziyaretleri için ulaşım ve konaklama masrafları katılımcılara aittir.


Bu gruptaki katılımcılar için kontenjan sınırı yoktur. 1 kişi tam burslu, 1 kişi yarım burslu olarak programa katılabilecektir.

Katılım için 5 Ocak 2019 Cumartesi gece yarısına kadar, programa katılım amacını detaylandıran online başvuru formunun doldurulması ve program için hazırlanmış bir dijital portfolyo linkinin sağlanması gereklidir. Ka Atölye tarafından portfolyolar bazında yapılacak değerlendirme sonucunda seçilecek olan 1 kişi tam burslu, 1 kişi yarım burslu olarak programa katılabilecektir. 

  

Katılımcılara katılımlarını teyit etmeleri için bir e-posta gönderilecektir. Katılımcıların kendilerine gönderilecek e-postaya en geç 6 Ocak 2019 Pazar günü yanıt vermesi gerekmektedir.
    
    
>> İzleyici Katılımcılar için:
    

Öğrenciler için (Lise ve üniversite lisans öğrencilerini kapsar) 
 - 4 haftalık atölyeler toplam 300 TL + KDV

Yetişkinler için
 - 4 haftalık atölyeler toplam 400 TL + KDV

       
Pankromatika’da gerçekleşecek kavramsal atölyeler dışarıdan takip edilebilecektir. Yani yalnızca katılmak istenen atölye için önceden kayıt yaptırarak ve ücret ödeyerek "izleyici katılımcı" olmak mümkündür. İzleyici katılımcılar sanatçı atölyesi ziyaretlerine katılmayacaktır. İzleyici katılımcılar için kontenjan sınırı olacağından, önceden kayıt yaptırılmaması durumunda atölyeye katılım mümkün değildir.

İzleyici katılımcı olmak için form doldurulması gerekmemektedir.