Ka Atölye

Ka Atölye’de sadece fotoğrafa yeni 

başlayanlar için değil, sağlam bir 

altyapıya sahip lens tabanlı çalışanlar 

için de olanaklar yaratmak, farklı bilgi 

kaynaklarını ve araçlarını bir araya 

getirmek ve ulaşılabilir kılmak 

amacıyla farklı düzeyde ve alanlarda

atölyeler gerçekleşiyor. 

Atölyeler başlığı altında yıl boyu süren temel, dijital, uygulama, teori ve proje alanlarında gerçekleşen atölyelere ulaşabilirsiniz. 
 
Yaz Programı daha çok yaz aylarında ya da sömestr tatilinde gerçekleşen genç katılımcılara yönelik atölyelerden oluşuyor.
  
Pankromatika ise sanata dair hem akademik hem de yaşamsal bilgi ve deneyimin, lens tabanlı çalışmalarla kendini ifade eden ya da bu alanda bilgiye erişmek isteyen insanlarla buluşmasını ve uzun soluklu, sorgulayıcı bir üretimi/düşünsel süreci tetiklemesini hedefleyen ve farklı disiplinlerin bir araya geldiği uzun soluklu bir program.