Ka Atölye

Gören göz değildir, duyan kulak değildir. Gören ve duyan beyindir. Görülenler ve duyulanlar şeylerin kendisi değil bir duyu-veri işlemcisi olan beynin ürettiği soyutlamalardır.

Nörobiyolog Semir Zeki, beynin temel fonksiyonunu dünya ile ilgili veri toplamak olarak tanımlar. Fiziksel uzay’dan toplanan veriler, paralel bir şekilde çalışan beynin farklı bölgeleri tarafından işlenerek mümkün olduğunca bütünlüklü ve tutarlı bir fenomenal dünya temsili üretilir. Bu temsilin kendisi, kudret derecesi sınırlı bir varlık için her zaman zorunlu olarak bir indirgeme ve soyutlamadır. Bilincin kendisi bir eksiltmedir, teşbih (benzetme) ve tenzih (dışarıda bırakma) dengesinde yapılanır. Benzetme ve dışarıda bırakma derecesi, bu edimi gerçekleştiren varlığın kudret derecesi ile ilişkilidir. En temelde her algı bir kudret derecesinin farkındalığıdır.  

Eğitim > Atölyeler > Düşün Taşın

SOYUTLAMALAR: YENİ BAKIŞ AÇILARI ÜRETMEK

Barnett Newman - Öklid'in Ölümü

Barnett Newman - Öklid'in Ölümü

Barnett Newman - Öklid'in Ölümü, 1947

Sanat ediminin kendisi, kudret derecesi sınırlı varlıkların, bir anlamda, hakikat ile ilişki kurma arzusudur. Bu arzunun ne şekilde zuhur ettiğini ve geçirdiği evrimi görmek için Mert Erverdi ile rönesans öncesi dönemden günümüze, sanat tarihinde (ağırlıklı olarak resim, müzik, sinema odaklı) uzun soluklu bir yolculuğa çıkacağız. Bu yolculuğu derinlikli bir şekilde anlamlandırabilmek için, nöroestetik, kozmoloji, geometri, ontoloji vb. bir çok farklı disiplinden faydalanacağız.

 

1 GÜN

Hafta Sonu

Tek Grup
Pazar 15.00-19.00
Kontenjan 12 Kişi

Atölye başlangıç tarihi::
>> 15 Nisan 2018

Hüseyin Mert Erverdi

Çeşitli eserleri Atina Bienali, Moskova Uluslararası Genç Sanat Bienali, Uluslararası Elektronik Sanatlar Sempozyumu (ISEA), Madrid MADATAC, Antalya Altın Portakal Film Festivali, Adana Altın Koza Film Festivali gibi birçok yerde sergilenen ve ödüllendirilen, deneysel sinemacı ve yeni medya sanatçısıdır. Sinema ve medya araştırmaları alanında doktora tez çalışmasını sürdürmektedir

 

Atölye bedeli::
Öğrenci 80₺ / Lise ve üniversite lisans öğrencileri
Tam 120₺