Ka Atölye

Labirent #1 // Gallery Foyart'ta gerçekleşen sergiden // 20-29 Şubat 2016 © Oğuz Karakütük

Labirent, başka eserlerden yola çıkarak, hem o eserleri anlama çabasını hem de onlardan destek almayı, ilham bulmayı içeriyor ve böylece katılımcılarından kendi seslerini yükseltmelerini, ya da belki de sadece o sesi bulmalarını, hatta ve hatta o sesi yalnızca aramalarını istiyor. Bunu yaparken de birlikte üretmenin, birlikte eylemenin ayak sesleri için bir deneme, bir pratik arayışını da hedefliyor.

12 HAFTA

Haftada 1 Gün
Tek Grup
Pazartesi
19.00-21.30
Kontenjan 9 Kişi

Atölye başlangıç tarihleri::
>>  25 Şubat 2019 Pazartesi 

Labirent #1 // Gallery Foyart'ta gerçekleşen sergiden // 20-29 Şubat 2016 © Oğuz Karakütük

Bütün çalışmalar diğer atölye katılımcılarının da olduğu buluşmalarda farklı açılardan ele alınarak tartışılıyor ve zenginleştiriliyor. Grup tartışmaları dışında katılımcılarla bire bir toplantılar da gerçekleştirilip atölyenin son aşamasında ise projenin hangi mecrada paylaşılacağı, bu mecraya özgü tasarım yöntem ve araçları, kısaca kurgu üzerine yoğunlaşılıyor.
 

Bu hedefe doğru yol alırken her türlü şablon ve kuraldan uzak durmaya çalışarak çeşitli oyun, kurmaca, sürpriz ve hatta tesadüfler kullanmayı önceliyor...

Eğitim > Atölyeler > Korkma Anlat

LABİRENT

Atölye boyunca, önceden belirlenecek olan bir filmden, bir edebi metinden, bir müzik eserinden ve son olarak bir resimden hareketle katılımcıların yeni hikayeler üretmelerine odaklanılıyor. Bu sayede hikaye anlatılarında sadece fotoğrafın sınırları içinde kalmayıp bütün ifade araçlarının imkanlarını deneyimlemeye açık bir yapı vaat ediyor. Bu yapının nasıl kurulacağı konusunda ise önceliği katılımcılarının düşünceleri merkezinde kurmaya önem veriyor.

Bir ifade dili olarak fotoğrafın diğer dillerle kurduğu ilişkiler, fotoğrafta çağdaş ifade pratiklerine dair incelemeler, proje gerçekleştirme adımları üzerine yeni deneyimler öneriyor.

 

Labirent Atölyesi fotoğrafta hikâye dilini önemseyen katılımcılara yöneliktir ve 12 haftalık* bir süreyi kapsar. Atölyeye fotoğrafın temel problemlerini -teknik olarak- çözmüş herkes başvurabilir. 
  

(*) 12 hafta formal toplantı sürecini kapsar. Projelerin geliştirilmesi ve belirli bir noktaya getirilmesi kuşkusuz daha uzun bir zamana ihtiyaç duyacaktır. Bu nedenle 12 haftanın sonundaki çalışma süreci katılımcılarla birlikte kararlaştırılır.

 

Atölye Danışmanı ::
Fazlı Öztürk // fazliozturk@gmail.com

Atölye bedeli:
Tam 800₺ + KDV
Öğrenci 600₺ + KDV / Lise ve üniversite lisans öğrencileri

Atölye kontenjanı 9 kişi olup, engelli bireyler için %13 kontenjan ayrılmıştır ve bedelsizdir.
Atölye bedeli, 3 taksit halinde ödenebilir.