Ka Atölye

7 August 2001–7 June 2004 The Museum of Modern Art, New York, 2001–04 © Michael Wesely

7 August 2001–7 June 2004 The Museum of Modern Art, New York, 2001–04 © Michael Wesely

7 August 2001–7 June 2004 The Museum of Modern Art, New York, 2001–04 © Michael Wesely

Eğitim > Atölyeler > Kanatlarını Aç

FOTOĞRAFLAR NE DİYEBİLİR Kİ?// Orhan Cem Çetin

"Fotoğrafa, izleyen değil de onu üreten kişi tarafından belli anlamların yüklenmesi, fotoğrafın bir taşıyıcı haline getirilmesi de bir o kadar karmaşık süreçler gerektirir ve net ifadeler oluşturmak oldukça güç, neredeyse imnkansızdır. Sadece görsel tatminlerle ya da izleyicinin serbest çağrışımlarıyla yetinmek istemediğimde, iletmeye çalıştığım ifadenin tarih ve coğrafyadan bağımsız olarak netleşmesi, net kalması için fotoğrafın dışında başka malzemelere, başka yapı taşlarına, ek ifade olanaklarına ve özellikle de söze yani metinlere başvuruyorum.


İfadenin net, anlaşılır ve incelikli olabilmesinin bir yolunun da lokal olmak, şimdi ve buradaki izleyici için üretmek olduğunu, bunun için de izleyiciye çok yakın durmak gerektiğini düşünüyorum." -OCÇ

Çıktısı düşünce olan bu atölyede, fotoğrafın diğer temsil yollarına kıyasla ve tarihsel bir perspektif içinde, gerçeklikle, fotoğrafçıyla, fotoğraflananla, sözle ve izleyiciyle ilişkisi tartışılacaktır.
Atölye, bir ifade aracı olarak fotoğrafın gücünü vurgulamakla beraber, güçsüz, kifayetsiz kaldığı, yerini başka yöntemlerle paylaşmak ya da tümüyle terk etmek durumunda
kalabileceği vakaları da gözden geçirecektir.

             

 Orhan Cem Çetin
Fotoğrafçı vs.

www.orhancemcetin.com
http://www.orhancemcetin.wordpress.com


Atölye Katılım Bedeli::
Tüm katılımcılar için 50₺ + KDV

1 GÜN

Tek Grup
Cuma
19.00-22.00
Kontenjan 35 Kişi

Atölye başlangıç tarihleri::
> >  19 Ocak 2018 // Cuma 

> >  Mart 2018