Ka Atölye

Atölye başlangıç tarihleri::
> >   16 Nisan 2018


Nehrin Öteki Yakası: O kadar yakın ama bir o kadar uzak Arpaçay/Ahuryan ve Araks/Aras nehrinin kıyısında karşılıklı olarak kurulu olan Bagaran (Ermenistan) ve Halıkışlak (Türkiye) köylerinde yaşayan insanların sınır deneyimi üzerine eğilirken; fiziksel ve kültürel olarak “karşı tarafın” o kadar yakın ve bir o kadar uzak oluşunu konu edinmektedir. Çalışma; karşılıklı olarak sesler üzerinden bir ilişkinin kurulduğu fakat bu seslere ait ezberletilmiş görüntülerin asıllarının belirsiz kaldığı bir ortamda nehrin öteki yakasını görünür kılmaya yönelmektedir. Diğer taraftan gündelik yaşam pratikleriyle, mitlerle beslenen; korku ve tekinsizlikle pekişen merak kavramının içeriği çalışmanın konusu- kapsamı içinde yer almaktadır. Bu çalışma; bir anlamda iki köy üzerinden Türkiye ve Ermenistan toplumlarının korkularıyla, tarihiyle yüzleşebilmenin ve birbirini anlayabilmenin alanı; ortak bir dil geliştirebilme arayışlarına yönelik bir katkı çabasıdır. İki yıl süren çalışmanın ürünü olan, 30 küçük boy portre ve 46 fotoğrafın olduğu proje için, sergilenen fotoğrafların yanı sıra bir kitapçık bir de sergi fotoğraflarından özel bir seçkiyi kapsayacak kitap hazırlandı. Kitap içerisinde iki köyden de alınmış 35 dakikalık ses kayıtlarının olduğu bir CD de yer alıyor. 

Atölye Danışmanı :: Ali Saltan
2006 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden; 2010 yılında Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı’ndan mezun oldu. Kocaeli Üniversitesi’nde İletişim Bilimleri’nde doktara öğrencisidir. 2005 yılından bu güne belgesel fotoğraf ve fotoröportaj alanında fotoğraf çalışmaları üretmekte, eğitimler vermekte ve fotoğraf üzerine yazmaktadır. Geri Dönüşümün Görünmeyen Yüzleri: Sokak Toplayıcıları, Novemedli Kadın Direnişçiler, Çadırkent Ankara: Tekel İşçileri, Bordertrip (Ruben Mangasaryan ile birlikte Ermenistan-Türkiye Sınırı), Merhabarev/Kars-Gümrü (Fotoroportaj.org-Patker Photo işbirliği ile), Van’ın Mültecileri, Nehrin Öteki Yakası, İstanbul’un Artığı (artık işler kolektifi ile fotoğraf ve video enstalasyonu) çalışmalarından bazılarıdır.

İçine doğduğumuz ve hiç çıkamadığımız ya da yakınından geçerken şöyle bir uğrayıp “arkadaşlara bakıyordum derken” kala kaldığımız, Uzaktan baktığında yabancı griye çalan,“9-6”, “Cuma-Cumartesi” insanına tutunduğumuz bu kentin biriktirdiği hikayelere tanıklık etmeye, yer yer müdahil olmaya, anlamlandırmaya, elbet eleştirmeye ve nihayetinde fotoğraf ile anlatabilmeye odaklanan Bir Ankara Hikayesi: Fotoroportaj Atölyesi başlıyor. Farklı yaşantılara tanık olurken kendi hayatlarımıza sahip çıktığımız bir mecranın yolunu açma ihtimalini saklı tuttan atölye; Fotorportaj disiplinini esas alarak mekan ve insan temasını konu edinmektedir. Katılımcıların yaratıcı katkıları ile şekillenmesi planlanan atölyede fotoğraflanan hikayelerin çeşitli mecralarda paylaşılması amaçlanmaktadır.

8 HAFTA

Haftada 1 Gün
Tek Grup
Pazartesi
19.00-22.00
Kontenjan 6-8 Kişi

Atölye bedeli ::
Tam 600₺ + KDV

Öğrenci 400₺ + KDV / Lise ve üniversite lisans öğrencileri

Eğitim > Atölyeler > Korkma Anlat

BİR ANKARA HİKAYESİ; Fotoröportaj Atölyesi