Ka Atölye

Fotoğrafın keşfinden günümüze, ışık ile oluşan görüntüyü kayıt edebilmek için sayısız yöntemler geliştirilmiş ve bu yöntemlerin bazıları zaman içerisinde önemini yitirmiş, birçoğu ise fotoğraf endüstrisinin sunduğu yüksek hayli karlı ve oldukça standartlaştırılmış seçenekler karşısında tutunamamışlardır.

“Alternatif fotoğraf” terimi bugün ticari üretimi olmayan tarihi fotoğraf tekniklerinin büyük bir kısmına verilen bir isimdir. 1960’larda alternatif fotoğraf, fotoğraf endüstrisinin tekeline ve sınırlı ürünler üzerine uzmanlaşmasına karşı bir slogan olarak doğmuştur. Alternatif fotoğrafçılık gerek eski gerekse yeni fotoğraf tekniklerini barındıran uçsuz bucaksız bir dünya sunar. Günümüzde birçok fotoğrafçı özgürlük, ilham ve özgünlük arayışında 19. yüzyıl fotoğrafının nesnel gerçekliği ile uğraşmayı tercih ediyor.

Alternatif baskı atölyesinin amacı, tarihi fotoğraf tekniklerini sayısal teknolojinin olanakları ile birleştirerek, fotoğrafın geçmişindeki zengin repertuarını kullanarak çağdaş fotoğraflar üretmektir. Fotoğrafın geçmişindeki kimyasal foto-grafik yöntemlerinin sayısal teknolojiler ile melezlenmesi yoluyla farklı fotoğraf üretme olanaklarının keşfedilmesidir.

6 HAFTA

Haftada 2 Gün
 Hafta Sonu
15.00-19.00
Kontenjan 8 Kişi

Atölye bedeli::
Tüm katılımcılar için 450₺ + KDV

Atölye katılımcılarına verilecek malzemelerin tedarik edilebilmesi için kayıt sırasında
100₺ tutarındaki ön ödemenin yapılması gerekmektedir.

Atölye bedelinin kalanı, atölye süresince iki taksit halinde ödenebilir.
Atölyemizde engelli bireyler için %13 kontenjan ayrılmıştır ve bedelsizdir.


1. Hafta::
Alternatif fotoğraf nedir?
// Kullanılacak malzemeler hakkında temel bilgiler // Pratik kimya bilgileri // Cyanotype tekniği, tarihi ve karışımların hazırlanması
// Fotogram baskılar

2. Hafta::
Doğru pozlama süresinin tespiti
// Cyanotype için sayısal negatif oluşturma

3. Hafta::
Cyanotype baskı devam // Cyanotype tonlama

4. Hafta::
VanDyke Brown tekniği, tarihi ve karışımların hazırlanması
// VanDyke Brown tekniği uygulamaları

5. Hafta::
 Doğru pozlama süresinin tespiti
// Vandyke brown için sayısal negatif oluşturma

6. Hafta::
VanDyke Brown baskı devam

Atölye Danışmanı::
Serdar BİLİCİ

2010 yılında Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi ve
Bilişim Sistemlerinden mezun oldu. Bilkent Üniversitesi
Grafik Tasarım Bölümü Medya ve Görsel Tasarım Programında yükseklisansını tamamladı. Uygulamalı tez konusunu
19. yüzyıl fotoğraf tekniklerinin, 21. yüzyılda sayısal teknolojileri ile melezlenmesi üzerine yaptı.
Fotoğrafın geleceğinin geçmişinde olduğuna inanarak, alternatif fotoğraf alanında çalışmalarına devam ediyor.

Eğitim > Atölyeler > Kolları Sıva

ALTERNATİF BASKI TEKNİKLERİ

Atölye katılımcılarına;
-Geleneksel cyanotype solüsyonları 2 adet 100 ml’lik (yaklaşık 100 baskı),
-VanDykeBrown solüsyonu 100ml (yaklaşık 50 baskı),
-Ölçüm için şırıngalar, damlalıklar, 30ml. %10 Tween20 verilecektir.
-Fixer vb. kimyasal gereksinimler ortak kullanım için hazırlanacaktır.

Katılımcılar atölye saatleri dışında randevu alarak karanlık odayı bedelsiz kullanabilecektir. Baskı aşamasında kullanılacak kağıt, pigment ve negatif gibi malzemeleri katılımcılar kendileri temin edecektir.

Atölye başlangıç tarihleri::
> >  Ekim 2018