Ka Atölye

Atölye başlangıç tarihleri::
>>  25 Ekim 2018 

>>  21 Şubat 2019 
>>  12 Nisan 2019

 

Atölye Programı ::

1. Hafta::
Temel tasarım
Neden önemlidir? Ne işe yarar?
2. Hafta::
Estetik nedir?
Güzel/çirkin/iyi/kötü kavramları ile
estetik arasında nasıl bir bağ kurulabilir?
3. Hafta::
Baktığım fotoğrafta gördüğümden fazla ne var?
Eleştiri kavramı ve fotoğraf eleştirisi
4. Hafta::
Fotoğraflarla görsel fotoğraf tarihi.
5. Hafta::
Fotoğraf seçimi ve fotoğraflarla kurgu oluşturma
6. Hafta::
Deneysel fotoğraf
7. Hafta::
Portre/öz portre.
8. Hafta::
Fotoğraf ve gerçeklik arasındaki belalı aşk
Belge ve belgesel fotoğraf // Öncüler
9. Hafta::
Belge ve belgesel fotoğraf
Yeni Hikaye Anlatıcıları.
10. Hafta::
Çağdaş fotoğraf akımları

Atölye Danışmanı::
Oğuz Karakütük
www.oguzkarakutuk.com

Atölyeye fotoğrafın temel problemlerini -teknik olarak- çözmüş herkes başvurabilir. Açık Atölye sonunda katılımcıların, rastlantısal olarak “güzel” fotoğraflar üretmenin ötesinde, belli bir amaç ve arayış ile görüntülerin peşine düşmenin önemini anlamalarını, fotoğrafları için kalıp yargılardan uzaklaşmış kişisel bakış açılarını sorgulayarak bir adım daha atmış olmalarını istiyoruz.

   
Açık Atölye boyunca çalışacağımız konuyu belirlerken başta herkesin kolayca adapte olabileceği ve içselleştirip iş üretebileceği kavramlardan hareket ediyorduk. ‘Kabuk’ ve ‘Ayna’ projeleri böyle biçimlendi. Sonradan her ‘Açık Atölye’ döneminde bir fotoğrafçıya selam gönderme fikri çıktı ortaya. ‘Demokratik Orman’ ile William Eggleston’a, ‘Bahçe’ ile Sean Lee’ye, ‘Elveda Fotoğraf’ derken Daido Moriyama’ya da selam yolladık. Tüm bu başlıklar bir çıkış noktası sadece. Herkes başlıkları kendi duygu/düşünce dünyasında başka yerlere taşımakta, başka şeylere dönüştürmekte serbest oldu hep. Bu yıldan itibaren ortak bir konu belirleyip selam göndermekten de vazgeçiyoruz ve herkesi kendi derdiyle baş başa bırakmak istiyoruz. 

Üretilen işleri hem kitap hem sergi formunda paylaşmayı önemsiyoruz. İşlerin her iki mecrada da yeniden biçimlenmesi hem üretenler hem de izleyenler için iyi bir deneyim.    


Atölye bedeli::
Tam 900₺ KDV
Öğrenci 600₺ KDV / Lise ve üniversite lisans öğrencileri

Atölye bedeli, atölyenin 10. haftasına kadar 3 taksit halinde ödenebilir.
Atölye kontenjanı 22 kişi olup, engelli bireyler için kontenjan ayrılmıştır ve bedelsizdir.

10 HAFTA

Haftada 1 Gün

Hafta İçi 
Perşembe
19.00-22.00
Kontenjan 22 Kişi

Açık Atölye'nin Ka Atölye'de gerçekleşen geçmiş sergilerinden.

Eğitim > Atölyeler > Düşün Taşın

AÇIK ATÖLYE / TEORİ

Açık Atölye Sergi ve Kitapları::

Kaza ve Kader | Açık Atölye #7, 27 Ocak 2018
Herhangi Bir Yerde
| Açık Atölye #6, 30 Ekim 2015

Elveda Fotoğraf | Açık Atölye #5, 22 Kasım 2014
Bahçe | Açık Atölye #4, 6 Haziran 2014
Demokratik Orman | Açık Atölye #3, 17 Ocak 2014
Ayna | Açık Atölye #2, 14 Aralık 2013
Kabuk | Açık Atölye #1, 30 Mart 2013

Açık Atölye, katılımcılarına fotoğrafı bir ifade biçimi olarak kullanmanın
adımlarını atmayı öğretmeyi hedefleyen üretim odaklı bir atölye. Aynı zamanda da fotoğrafı benzer biçimde kullanan fotoğrafçıları anlama çabasını da bir o kadar önemsiyor. Atölye, 16 haftalık uzun bir süreç. Ama bu yıldan itibaren yapıyı biraz güncelleyip teori ve proje olmak üzere iki bölüme ayırdık. Teori bölümünde her hafta bir başlıktan yola çıkarak ortaya koyduğumuz önermeler ve baktığımız birçok iş üzerine tartışıyoruz. Proje bölümünde ise belirlenen bir konu/kavramdan yola çıkarak her bir katılımcının atölye sonuna kadar bireysel bir proje üretmesini bekliyoruz. Bu sayede, katılımcıların bir konu üzerinde yoğunlaşarak çalışmayı deneyimlemeleri ve bu deneyimin gelecek projeleri için bir adım olmasını amaçlıyoruz.