Ka Atölye

PERİYODİK BAKIM
Perşembe & Cumartesi, 23 & 25 Şubat
ORHAN CEM ÇETİN İLE PORTFOLYO DEĞERLENDİRME

   
“Her şey bir gün bırt olur.” Bitmeyen Atölye de bırt oldu ve yerini Periyodik Bakım’a bıraktı.

Periyodik Bakım öncekinden farklı olarak 2 ayda bir aynı katılımcılarla, yeni eklenenlerle ya da tamamen farklı katılımcılarla baş başa görüşme ya da tüm katılımcılarla birlikte görüşme seçenekleri ile gerçekleşir ve her seferinde birbirinden bağımsız şekilde ilerler. Fikirler, yapılmak istenenler bitmediği sürece devam edecektir.

Her seviyeden katılımcıya açık olmakla birlikte, birebir görüşme için bir proje fikri, gösterilecek işler ve/veya proje taslağı ile gelmek iyi bir başlangıç olabilir. Ancak bir proje taslağı olmayanlar Periyodik Bakım’ın ikinci gününe katılarak bunu bir dosya değerlendirme oturumu ya da yöntem öğrenme fırsatı olarak kullanabilirler.

Periyodik Bakım, işlerin sunulduğu ve her yönüyle destek almak üzerine kurulu bir süreçtir. Projesine yeni başlayan ama tekniğine karar veremeyen, konsept geliştirme aşamasını geçmiş ama bir teknik sorunda takılmış, projesinin sonuna gelmiş ancak kurgu sürecinin içinden çıkamayan ya da herhangi bir nedenle ürettiği işlerden emin olamayan katılımcılar, işlerini sunmak ve destek almak için katılabilirler.

- Perşembe 19:00-22:00 (Birebir özel görüşmeler, 30 dk)
- Cumartesi 14:30-18:30 (Tüm katılımcılarla birlikte görüşme)

Katılımcı sayısı perşembe günü 6 kişi // cumartesi günü 8 kişi ile sınırlıdır.
Katılım bedeli her bir oturum için 150 TL'dir.

Orhan Cem Çetin
Fotoğrafçı vs.

www.orhancemcetin.com
http://www.orhancemcetin.wordpress.com

"Fotoğraf esasen, ancak ona bakan birey tarafından, oldukça karmaşık ve çoğunlukla bilinçaltı süreçler sonucunda anlamlandırılan, kendisi kör ve anlamdan yoksun bir görsel imgedir.

Fotoğrafa, izleyen değil de onu üreten kişi tarafından belli anlamların yüklenmesi, fotoğrafın bir taşıyıcı haline getirilmesi de bir o kadar karmaşık süreçler gerektirir ve net ifadeler oluşturmak oldukça güç, neredeyse imnkansızdır. Sadece görsel tatminlerle ya da izleyicinin serbest çağrışımlarıyla yetinmek istemediğimde, iletmeye çalıştığım ifadenin tarih ve coğrafyadan bağımsız olarak netleşmesi, net kalması için fotoğrafın dışında başka malzemelere, başka yapı taşlarına, ek ifade olanaklarına ve özellikle de söze yani metinlere başvuruyorum.

İfadenin net, anlaşılır ve incelikli olabilmesinin bir yolunun da lokal olmak, şimdi ve buradaki izleyici için üretmek olduğunu, bunun için de izleyiciye çok yakın durmak gerektiğini düşünüyorum."