Ka Atölye

Labirent #1 // Gallery Foyart'ta gerçekleşen sergiden // 20-29 Şubat 2016

Labirent'te yeni dönem 23 Mart 2017 Perşembe akşamı başlıyor! Tanışma toplantısı 18 Mart Cumartesi saat 14:00'da.

Labirent 12 hafta boyunca her hafta Çarşamba günleri 19:00-22:00 saatleri arasında gerçekleşecektir. Bu buluşmalara ek olarak farklı zaman dilimlerinde katılımcılarla birebir çalışmalar yapılır.


Atölye danışmanı
Fazlı Öztürk / fazliozturk@gmail.com

LABİRENT

Her bir odanın diğerleriyle ve bütünün parçalarıyla olan ilişkisini anlamadan labirentten çıkma çabası içgüdüsel, haliyle anlamın bütününden yoksundur. Bu nedenle, çıkılan yol da, o yolda yapılan yolculuk da pek çok yönüyle eksik kalır; üstelik kişi sadece labirentten çıkmayı hedeflediği için, hep aynı odalarda dönen kör bir yolculuğa dönüşür süreç.

Yukarıdaki paragraf metnin genelinden kopuk gibi görünse de atölye bittiğinde tekrar okunması için yerini aldı ve kim bilir, belki de “Labirent”in giriş kapısıdır okunan.

Bir objenin herhangi bir fotoğraf çalışmasında nesnel varlığının ötesinde yeni anlamlar yaratabilmesi, fotoğrafçının yaşam karşısındaki duruşu, aldığı tavır ve biriktirdikleriyle ilgilidir.

Atölye, objeye salt bir fotoğraf nesnesi olarak bakmak yerine, ona ait olduğu bağlamda sinema, edebiyat, müzik, şiir vb. nesnesi olarak bakmayı, anlamlandırdıktan sonra yeni bir yorum ve bakışla sadece görüneni değil yorumlananı hikâye etmeyi hedefler. Bunun için bir takım pratik çalışmalar, yeni arayışlar önerir. Bu hedefe doğru yol alırken her türlü şablon ve kuraldan uzak durmaya çalışarak çeşitli oyun, kurmaca, sürpriz ve hatta tesadüfleri kullanmayı önceler. Labirent Atölyesi fotoğrafta hikâye dilini önemseyen katılımcılara yöneliktir ve 12 haftalık bir süreyi kapsar. Atölyeye fotoğrafın temel problemlerini -teknik olarak- çözmüş herkes başvurabilir.

Nesne, imge, im ve algı arasındaki bağlantı, bu bağlantıyı kurgulayan ve algılayanın durduğu yerin sorgulanmasıyla başlar atölye. Sona erdiğindeyse, her katılımcının atölye sonrasında çalışacağı bir proje fikri oluşturmasını hedefler.

Atölye bedeli:
Tam 600 tl + kdv
Öğrenci 400 tl + kdv / Lise ve üniversite lisans öğrencileri

Atölye bedeli, 3 taksit halinde ödenebilir.

Atölye kontenjanı 9 kişi olup, engelli bireyler için %13 kontenjan ayrılmıştır ve bedelsizdir.

Labirent #1 çalışma konuları;

1. Once Upon A Time In America | Bir Zamanlar Amerika (1984)
Katılımcılardan Sergio Leone’nin yönettiği “Once Upon A Time In America” ve dilimize Bir Zamanlar Amerika adıyla çevrilen film için Ennio Morricone’nun bestelediği eseri dinlemeleri ve eserin hissettirdikleri üzerinden işler üretmeleri istendi.

2. Wheatfield with Crows | Buğday Tarlası ve Kargalar (1890)
Vincent Van Gogh’un son tablosu Wheatfield with Crows (1890)’dur. Katılımcılar tablonun kendilerinde yarattığı çağrışımın izlerini sürdüler. 

3. Yer (1996)
“Yer” metni, şair ve yazar Mahmut Temizyürek’in “Göçebe Buluşması” adlı deneme kitabının ilk bölümünü oluşturur. Katılımcılar metnin belirli bölümlerinden ya da tamamından hareketle çoğalttıkları anlamlar üzerinden fotoğraflar üretmeye davet edildiler.

4.  Concierto de Aranjuez | Rodrigo’nun Gitar Konçertosu (1939)
Katılımcılardan üretim süreci boyunca  Joaquín Rodrigo Vidre’nin gitar konçerto’sunu dinlemeleri ve eserin hissettirdikleri üzerinden işler üretmeleri istendi.

5. Carmina Burana |  O Fortuna (1935-1937)
Katılımcılardan üretim süreci boyunca Carl Orff’un düzenlediği Carmina Burana adlı koleksiyonun “O Fortuna” adlı eserini dinlemeleri ve eserin yarattığı çağrışımlar üzerinden işler üretmeleri istendi.

6. Stalker | İz Sürücü
Katılımcılardan Andrey Tarkovski’nin1979 yapımı “Stalker” adlı filmini izlemeleri ve doğrusal/döngüsel ya da farklı katmanlar üzerinde filmi yorumlayarak aktarmaları istendi.

7. Night on Earth | Dünyada Bir Gece  (1991)
Bu çalışma Jim Jarmusch’un 1991 yapımı olan ve dilimize “Dünyada Bir Gece” olarak çevrilen filminden hareketle 8 kişinin dünyada bir gece ve 8 ayrı yerdeki varoluşuna gönderme yapar.

8. Zincirlemeler
Zincirlemeler, öncül örneklerinde olduğu gibi adeta bir kulaktan kulağa oyunudur. Nesnel bir kelimenin dahi nasıl bir değişime uğradığını bildiğimiz bu yapıda, bir yüzey üzerinde olmasına rağmen farklı katmanlar içeren görüntü veya metinle, diğer katılımcının kurduğu ilişkiye ve vardığı sonuca odaklanılır Küçük, sıradan olayların, eyleme biçimlerinin bile bir hayli abartıldığı günümüzde bir düşünme davetidir Zincirleme. Üstelik bazı serilerde, son fotoğrafçının çektiği fotoğrafın ilham kaynağı yine kendi fotoğrafıdır ama tekrar kendisine gelene kadar öylesine değişmiştir ki fotoğraf, zinciri başlatan fotoğrafçı bile anlayamaz bu durumu. Zincirleme, fotoğrafçının ne kadar sınırlı ya da -ironik bir biçimde- ne kadar özgür olduğunu göstermeyi önceleyen bir süreçtir. Her koşulda anlam fotoğrafa bakanla şekillenir. İzleyici de bu şekillenişten bağımsız değildir.


Sekiz katılımcının olduğu bu çalışmada zincir halkasının dokuzuncu kişisi izleyicidir ve onun yaratacağı anlam katmanı onunla birlikte salonda bir süre var olacak ve bellekteki tartışmalı yerini alacaktır.


Atölye hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler atölye danışmanıyla iletişime geçebilirler.