Ka Atölye

Composite photograph of Jean Younkers holding an elephant in a laundry basket

Composite photograph of Jean Younkers holding an elephant in a laundry basket

Composite photograph of Jean Younkers holding an elephant in a laundry basket

İLERİ SEVİYE AYDINLIK ODA ATÖLYESİ

Sayısal görüntülerin günlük hayatımızın bir parçası olduğu, farklı birçok kanaldan foto-grafik görüntülere maruz kaldığımız bu dönemde, nitelikli görüntüleri elde etmek için sayısal görüntü işleme araçlarına hakim olmak kaçınılmaz ve vazgeçilmez hale geldi. 

İleri Seviye Aydınlık Oda atölyesinde; sayısal fotoğrafların maksimum renk verisinin aktarılması, işlenmesi ve baskı aşamasına hazır hale getirilebilmesi için gerekli renk yönetimi ve ileri görüntü işleme temelleri anlatılacaktır. Fotoğrafların kayıpsız işlenme prensipleri yanında, görüntü işleme araçlarının en güçlü yanı olan katman ve maskeleme özelliklerini kullanarak müdahalesiz gibi görünen kompozit görüntüler oluşturmanın yöntemlerinden bahsedilecektir.

Atölye danışmanı:
Serdar Bilici, İlker Yavuz
   
1. Hafta:: Renk Yönetimi
Renk uzayları, görüntü modları, bit derinliği ve renk kanalları kavramları. İdeal renk yönetimi iş akışının kurulması.
2. Hafta:: Seçim Araçları
Dörtgen ve kement seçim araçlarının kullanımı. Hızlı maskeleme ve maske iyileştirme temel araçları, ton seçimleri ve maske iyileştirme araçları
3. Hafta:: Katmanlar
Normal katmanlar ve ayarlama katmanları kullanılarak görüntü işleme. Katman modlarının özellikleri.
4. Hafta:: Maskeleme
Farklı katmanlardaki görüntüleri maskeleme ve maskelerin kullanılarak pikselleri değiştirmeden görüntü işleme.
5. Hafta:: Fırçalar
İleri seviye fırça kontrolleri ve fırça oluşturma. Özgün fırçalar oluşturarak maske iyileştirme.
6. Hafta:: Filtreler
Temel filtreler, katmanlar ve maskeler ile gelişmiş filtre kullanımları.
7. Hafta:: Aksiyon oluşturma
Sık kullanılan işlemler için aksiyon oluşturma.
8. Hafta:: Kompozit görüntü oluşturma
Çok katmanlı foto-grafik görüntüler oluşturulması.

 

En yakın atölye başlangıç tarihi 23 Nisan Mart 2017 Pazar.
  
İleri Seviye Aydınlık Oda Atölyesi 8 hafta sürer ve haftada 1 gün -Pazar-
11:00-13:30 saatleri arasında gerçekleşir.
  
Kontenjan 8 kişi ile sınırlıdır. 
  
Atölye bedeli:
Öğrenci KDV dahil 350 TL / Lise ve üniversite lisans öğrencileri
Tam KDV dahil 400 TL
  
Atölye bedeli, atölye süresince 2. ve 5. haftalarda iki taksit halinde ödenebilir. Atölyemizde engelli bireyler için %13 kontenjan ayrılmıştır ve bedelsizdir.